Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim jest samorządową instytucją kultury, której celem jest działalność
wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedzny sztuki współczesnej, dokumentacja i informacja w zakresie sztuki
wspołczesnej i jej twórców, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji plastycznej w Polsce.

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie galerii sztuki współczesnej.
  2. Organizację wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą
  3. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej.
  4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury;
  5. Organizację i produkcję rozmaitych przedsięwzięć artystycznych, naukowych i kulturalnych takich jak: konferencje, sympozja, seminaria, targi sztuki, zjazdy, imprezy i konkursy krajowe, przedsięwzięcia filmowe, spektakle, koncerty, spotkania autorskie.
  6. Tworzenie i rozwijanie form wspołpracy pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjarni i organizacjami wykazującymi zainteresowanie sztuką współczesną.
  7. Współpracę z instytucjami i organżacjami o podobnym do Ośrodka charakterze.
  8. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-04-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 227